Rodinná větev Sovadinů z Nové Dědiny - zpracoval František Sovadina z Rokycan.

Nejstarší dostupný údaj větve Sovadinů z Nové Dědiny - praděd Josef Sovadina pocházel z obce Žopy u Holešova a měl dva syny - Josefa a Tomáše. Oba odešli z rodných Žop a to : starší Josef do Kvasic okr. Kroměříž a mladší Tomáš do obce Nová Dědina okr. Kroměříž (obce spolu sousedí). Zakladatelem větve Sovadinů z Nové Dědiny ja právě TOMÁŠ SOVADINA, nar. 6.3.1876.

Několik zajímavostí o obci Nová Dědina. Na samém konci okresu Kroměříž, na rozhraní Hané a Slovácka, asi 15 km od okresního města směrem jihovýchodním, leží vesnice NOVÁ DĚDINA. Nachází se v kraji kopcovitém, obklopena věncem chřibských lesů, samá strž a žleb, v zimní době, kdy přijdou sněhové vánice, je odloučena pro velké závěje od okolního světa, zkrátka nachází se v místech, kde lišky dávají dobrou noc. Vesnice se nachází na severovýchodních výběžcích chřibského pohoří. Leží v nadmořské výšce 360 m a celý její katastr je silně kopcovitého typu. Její poloha v klíně chřibských lesů, jež ji obklopují ze všech stran, ji činí perlou mezi okolními obcemi.

Nynější Novou Dědinu založil hrabě Jan Rottal z Rottalu, majitel panství Napajedel, Kvasic a Holešova, listinou vydanou dne 5. dubna roku 1656, kterou dal několika lidem místo v panském lese kvasickém, "aby se tam vystavěli". Tito lidé byli odbojní Valaši, kteří se za Třicetileté války přidali ke švédskému vojsku, kterému velel generalisimus Torstenson. Valaši se tak se zbraní v ruce postavili na odpor proti hospodářskému a náboženskému útlaku Habsburků a katolické církve. Počátkem roku 1643 vyklidili Švédové Moravu a táhli přes Slezsko proti Dánům. Valaši zůstali osamoceni. Počátkem roku 1644 táhla císařská vojska proti vzbouřeným a osamělým Valachům. K bitvě došlo koncem ledna 1644, jež rozhodla o dalším osudu povstání. V urputné bitvě Valaši podlehli mnohonásobné přesile a hrabě Jan Rottal mohl zahájit krvavou pomstu na valašském lidu, ve kterém viděl jen buřiče, rebely a kacíře a navíc i vítané pracovníky a vhodné poddané pro osídlení válkou opuštěné a zpustošené osady. Kromě doosidlování zpustošených osad také zakládal osady nové. Jednou z nově založených osad byla právě NOVÁ DĚDINA.