Rudolf Sovadina

narozen 28.5.1915, bytem Přílepy u Holešova,  po ozbrojeném střetu mezi německými vojáky a partyzány, který se udal na cestě mezi obcemi Přílepy a Lukoveček, byl  spolu s dalšími občany zadržen, odvlečen a poblíž obce Všetuly 23.4.1945 zastřelen. Prezident republiky mu udělil ČESKOSLOVENSKÝ VÁLEČNÝ KŘÍŽ 1939 IN MEMORIAM.

(foto poskytla rodina)

 

 

Kdo má vraždu na svědomí :

SS nadporučík Bussel, zástupce velitele holešovských kasáren vešel do podvědomí lidí svou protičeskou záští, gestapáckým běsněním a vraždami bezbranných a nevinných obětí. Jeho posledním hrůzným činem byla následující událost: V závěru měsíce dubna došlo na cestě z Přílep do Lukovečka k přestřelce mezi partyzány a hlídkou čtyř SS mannů z holešovské posádky. Nastalo zastřelení jednoho německého vojáka a druhý byl též zraněn. Dva němečtí vojáci však vyvázli bez újmy a to se stalo další tragédií. Partyzáni se nevysvětlitelně vzdálili. V ten okamžik se vraceli na kolech dva naši občané z baťových závodů ve Zlíně pan Antonín Pala a Josef Janečka. Pan Miroslav Šlechta z Fryštáku, František Kalous z Baťova a František Kučera ze Všeminy se též v danou osudovou chvíli vyskytli v místě incidentu. Všichni se tím stali ihned rukojmími. Nezranění němečtí vojáci je zajali a nařídili panu Josefu Janečkovi, aby zavolal z blízkého pole rolníka pana Tomšíka s povozem. Janečka to zařídil, ale zpět se prozřetelně nevrátil, což mu zachránilo život. Pan Tomšík musel pak se všemi rukojmími a německými vojáky zajet povozem k hlavní cestě do Martinic, kde již fungovala doprava autobusem, kde všichni nastoupili a po přeložení zastřeleného odjeli do kasáren. Nešťastnou náhodou, a to ze zvědavosti, na místo přestřelky přišel pan Rudolf Sovadina, též z Přílep. Jeho další osud již byl společný s ostatními. Nastalo kruté vyslýchání, mučení pěti nevinných lidí, kteří nemohli npor. Busselovi nic říci, protože nic nevěděli. Nakonec byli zavlečeni (13 dní před osvobozením) k obci Třebětice a tam zastřeleni. V tomto místě byl v roce 1949 zbudován pomníček. Jména a fotografie našich občanů jsou též na pomníku TGM v obci Přílepy mezi obětmi německé tyranie. Jsou to Antonín Pala 28 let a Rudolf Sovadina 31 let. Po návratu velitele kasáren Mjr. Hübnera, který byl toho dne nepřítomen, dal svému šoférovi rozkaz zajet do Lukovečka a na této cestě zastřelit npor. Bussela a jeho mrtvolu předat v Lukovečku partyzánům, kde byl jimi zahrabán. Bussel měl za úkol též při ústupu vyhodit holešovská kasárna do povětří.

Velitel holešovských kasáren sympatizoval s partyzány (pozn.webmastera). Článek, zpracovaný podle přílepské kroniky nám zaslal Miroslav Sovadina z Přílep, rovněž fotografie níže uvedené - Rudolfa Sovadiny a přílepského pomníku..