Svatavu a Vandu, dcery MUDr. Vojtěcha Sovadiny, najdeme ve větvi 7 RODOKMENU.

Zde jsou na fotografii z roku 1959, se školní třídou 11c